ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၁)မျိုးအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၁)မျိုးအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိ ပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

စဉ်            တင်ဒါအမှတ်                     ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                      အရေအတွက်

၁              DE/CAP(23-24)(013)     လျှပ်စစ်ကေဘယ်လ်ကြိုး                (1) Lot

                                                       များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

close-date-tender