မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲကို လစာနှုန်းကျပ် ၁၀ဝ၀ဝ၀-၂၀ဝ၀-၁၁၀ဝ၀ဝ တန်းဝင် အင်ဂျင်နီယာမှူး တစ်ဦး ဦးဆောင်၍ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အထွေအထွေမန်နေဂျာ၊ ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ)တို့၏ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူပြီးမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ မူလလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် စီမံကိန်းဝင်လုပ်ငန်းကြီးများ ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်-

(က) စီမံရေးရာနှင့်စာရင်းအင်းဌာနစိတ်

(ခ) တည်ဆောက်/ပြင်ဆင်ဌာနစိတ်

(ဂ) ခန့်မှန်းပုံပြုဌာနစိတ်