ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း (၂)မျိုးကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

close-date-tender