ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ M.S Electrode(J-38-12) (၃၆)တန် ဝယ်ယူရန် Lucky Winner Brother Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ် သော M.S Electrode(J-38-12)(၃၆)တန် ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Lucky Winner Brother Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender