သံလွင်သင်္ဘောကျင်း

လိပ်စာ :

ကမ်းနားလမ်း၊ ဆီဆုံရပ်၊ မုတ္တမမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

အီးမေး : [email protected]
တယ်လီဖုန်း : +95-949810379, +95-057-2045119
ဖက်စ် :  
Website : http://www.iwt.gov.mm

Thanlwin Dockyard

Address : Strand Road, Sisone Qty, Mottama Township, Mon State, Myanmar
E-mail : [email protected]
Telephone : +95-949810379, +95-057-2045119
Fax :  
Website : http://www.iwt.gov.mm