ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ် (၂၉)၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
အီးမေး :

[email protected]

[email protected]

တယ်လီဖုန်း : +95 0673-405466
ဖက်စ် : +95 0673-405467
Website : http://www.iwt.gov.mm

 

Inland Water Transport (Naypyitaw)

 

Address : OFFICE No.29, Ministry of Transport and Communications, Naypyitaw, Myanmar
E-mail :

[email protected]

[email protected]

Telephone : +95 0673-405466
Fax :

+95 0673-40546

Website : http://www.iwt.gov.mm