ဒဂုံဆိပ်ကမ်းသင်္ဘောကျင်း

လိပ်စာ :

အကွက်အမှတ် (၇၃)၊ မြန္ဒာလမ်းနှင့် ပုဏ္ဏမီလမ်းကြား၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့း

အီးမေး : [email protected]
တယ်လီဖုန်း : +95 0931348166, 0931871635
ဖက်စ် :  
Website : http://www.iwt.gov.mm

 

DAGON Dockyard

Address : Plot No.73, Between Myanandar St and Ponnami St, Dagon Seikkan Township, Yangon Division, Myanmar
E-mail :

[email protected]

Telephone : +95 0931348166, 0931871635
Fax :  
Website : http://www.iwt.gov.mm