မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်သည့် "လာနီညာအခြေအနေသတင်း"

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်သည့်၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လာနီညာအခြေအနေသတင်း