ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံး စရိတ်ခွင့်ပြုငွေဖြင့် တတိယ(၃)လပတ်နှင့် စတုတ္ထ(၃)လပတ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ် သော အင်ဂျင်ဝိုင်(SAE-50)(၃၀)ပေပါနှင့် ဟိုက်ဒြောလစ် (AW-32) (၁၀)ပေပါတို့ ကို တင်ဒါခေါ်ယူရာ Tunn Star Co; Ltd

close-date-tender