ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မန္တလေးမြို့ အခြေပြုရေယာဉ်များအတွက် ဒီဇယ်ဆီ(၄၆၀၀၀) ဝယ်ယူရန် Petro&Trans Co,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။