ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။

sept12_tender

 

sept12_tender

 

sept12_tender

 

sept12_tender