ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိ ပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

စဉ်            တင်ဒါအမှတ်                               ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                               အရေအတွက်

၁              MS/CUR(23-24)(014)               Marine Paint(၆၅၀)လီတာ                     (1) Lot

၂              DE/MS/CAP-CUR(23-24)(015) ရေယာဉ်သုတ်ဆေးရောင်စုံ(၁၉၀၀)ဂါလံ      (1) Lot

close-date-tender