ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ(စက်သုံးဆီ)(ရိုးရိုး)(၄၀၀၀၀)ဂါလန်ခန့်ကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ  အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ(စက်သုံးဆီ)(ရိုးရိုး) (၄၀၀၀၀)ဂါလန်ခန့်ကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender