ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး (၂၀၂၂ - ၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင် ရေး၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို  (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့်  ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။

close-date-tender