ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ Battery & Acid (200)AH (20)လုံး ဝယ်ယူရန် MTK Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်(တိုက်ရိုက်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်းခွင့်ပြုငွေ)ဖြင့် ရေယာဉ်ပြင်လုပ်ငန်းများနှင့်ရေယာဉ်များတွင်လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သော Battery & Acid (200)AH (20)လုံး ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူရာ MTK Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါသည် ။
 

tender

close-date-tender