ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန် အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှ ဇူလိုင်လအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)များကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန် အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေမှ ဇူလိုင်လအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီရိုးရိုး-500PPM)များကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း (၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်း လွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

close-date-tender