ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ Nissan RH-10 & D-300 Gear Box (4) Set ကို ဝယ်ယူရန် Lucky Winner Brothers Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာ တန်ဆာ ပလာများ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော Nissan RH-10 & D-300 Gear Box(4)Set ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Lucky Winner Brothers Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender