အဓိကဆောင်ရွက်ပေးရသည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ရေယာဉ်အင်အား

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသည် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများမှာ-

  • မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရေယာဉ်များ သွားလာနိုင်သည့်မြစ်ကြီးများဖြစ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ် ၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ၊ ရခိုင်၊ မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ရှိမြစ်ကြောင်းများတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ခရီးသည်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကူးတို့လမ်းများပြေးဆွဲခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 

 

 

 

ရေယာဉ်အင်အားစာရင်း (၁.၅.၂၀၁၈)

စက်ရှိရေယာဉ် ၁၆၂ စီး
စက်မဲ့ရေယာဉ်  ၉၂ စီး
ဆိပ်ခံ   ၃၂ စီး
စုစုပေါင်း ၂၈၆ စီး

 

 

 

 

ရေယာဉ်/တွဲယာဉ်အားလုံးဖြင့်တစ်ကြိမ်တွင်တင်ဆောင်နိုင်စွမ်းအား

 

 

 

 

 

(က) ကုန်တန်ချိန် ၆၆၀၅၀ တန်
( ခ ) - ခရီးသည်(ခရီးတို) ၅၃၆၆၆ ဦး
  - ခရီးသည်(ခရီးတို) ၃၆၂၇၁ ဦး

 

 

 

တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ခရီးသည် (၁၉)သန်းကျော်၊ ကုန်တန်ချိန် (၃)သန်းကျော် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ဌာနခွဲ (၆)ခု၏ ခရီးသည်/ကုန်တင် ခရီးလမ်းမိုင်ပေါင်း

စဉ် ဌာနခွဲ ခရီးလမ်းမိုင်ပေါင်း
(က) ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ ၁၃၂၆ မိုင်
( ခ) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ ၂၆၃ မိုင်
( ဂ) ဧရာဝတီဌာနခွဲ ၆၀၉ မိုင်
(ဃ) ချင်းတွင်းဌာနခွဲ ၄၅၄ မိုင်
( င) သံလွင်ဌာနခွဲ မိုင်
( စ) ရခိုင်ဌာနခွဲ ၃၀၄ မိုင်
စုစုပေါင်း ၂၉၅၆ မိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးက ပြေးဆွဲနေသော ရေယာဉ် ခရီးလမ်းများ

စဉ် ဌာနခွဲ အမြန်လမ်း ရက်မှန်လမ်း ကူးတို့လမ်း ပေါင်း
(က) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ ၁၀
( ခ ) ဧရာဝတီဌာနခွဲ -
( ဂ ) ချင်းတွင်းဌာနခွဲ - -
(ဃ) သံလွင်ဌာနခွဲ - - - -
( င ) ရခိုင်ဌာနခွဲ -
( စ ) ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ - - - -
စုစုပေါင်း ၁၃
Last Updated on Thu, 05/24/2018 - 11:54