ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ မူဝါဒဆောင်ပုဒ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ မူဝါဒ

  • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးစနစ်များနှင့်အညီ အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံခြားချေးငွေ၊ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့များ ရယူ၍လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် JV, BOT, PPP စနစ်များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်

  • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မူဘောင် အတွင်းမှ ရေကြောင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု (Maritime Logistic) ကဏ္ဍ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်။
  • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ရေယာဉ်များ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသော မြစ်ကြီးများ တစ်လျှောက်ရှိ မြို့ကြီးများအကြား လူနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကွန်ယက်စနစ် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေယာဉ်များအား လုံခြုံရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
  • စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်မည့် ရေယာဥ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောတည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဌာနပိုင် သင်္ဘောကျင်း များအား အဆင့်မြင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
  • ရှေ့အနာဂါတ်ကာလတွင် ဌာနအား ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲရသည့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် အကောင်အထည်ဖေါ် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျစ်လစ်သော ဝန်ထမ်းအင်အားစုဖြင့် စုဖွဲ့ အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော အသုံးစရိတ်များ ပိုမိုကုန်ကျမှု မရှိစေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအား ပြန်လည် ပြင်ဆင်သတ် မှတ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
  • ဌာနခွဲအလိုက် အသုံးမလိုသည့် ရေယာဉ်/တွဲယာဉ်များ လျော့ချခြင်းနှင့် လိုအပ်သော ရေယာဉ်သစ်များ ဖြည့်ဆည်းခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
  • သယ်ပို့ဌာန/ဌာနခွဲများတွင် လက်ရှိပြေးဆွဲနေသည့် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည် ရောနှော တင်ဆောင် ပြေးဆွဲသည့် ခရီးလမ်းများအား ခရီးသည် သီးသန့်လမ်းများနှင့် ကုန်စည် သီးသန့်လမ်းများအဖြစ် ပြင်ဆင် ခွဲခြားသတ်မှတ် ပြေးဆွဲပါမည်။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်ဆောင်ပုဒ်

  • ရေယာဉ်နှင့်ခရီးသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး          (Safety)
  • လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးရေး              (Service)
  • လုပ်ငန်းခွင်အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်ရေး               (Image)

 

 

Last Updated on Tue, 09/12/2017 - 14:07