ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များ

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသည် ဌာနပိုင်စက်ရှိ၊ စက်မဲ့ရေယာဉ်များကို အသုံးပြု၍ ကူးသန်း သွားလာမှု ရှိသောမြစ်ကြောင်းများ(Commercially Navigable Waterways)ဖြစ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ် ၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကုလားတန်မြစ် ၊လေးမြို့မြစ် ၊မေယုမြစ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ သံလွင်မြစ်၊ ဂျိုင်းမြစ်၊ အတ္ထရံမြစ်တို့တွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • ခရီးသည်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကူးတို့လမ်းများပြေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • နိုင်ငံပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံကိန်းဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ပစ္စည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်းများကို သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊
  • နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းဝင်မြစ်ကူး/ချောင်းကူး တံတားကြီးများ တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင်  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
  • နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ကျင့်သုံးနေသည့် စီးပွားရေးစနစ် ဦးတည်ချက်နှင့်အညီ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မှန်ကန်ရေးအား အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း။
Last Updated on Mon, 09/18/2017 - 14:53