အတွင်းစာရင်းစစ်ဌာနခွဲ

ဌာန၏ဝင်ငွေများ အပြည့်အဝ ရရှိရေး အသုံးစရိတ်များ စနစ်တကျသုံးစွဲရေးတို့ကို ငွေစာရင်းဌာနအနေဖြင့် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ရပါသည်။

Last Updated on Wed, 09/20/2017 - 12:03