ရခိုင်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ် ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီးဆုံးသို့ ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက် ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

စစ်တွေ-ကျောက်ဖြူ

၁၂၈

တစ်ပတ် (၂)ခေါက် (အင်္ဂါ၊ သောကြာ)

ကစ္ဆပနဒီ-၁/၂

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၇:၀၀

၁၂:၃၀

၀၇:၃၀

၁၃:၃၀

၁/၂

၁/၂

၂။

စစ်တွေ-ဘူးသီးတောင်

၈၀

တစ်ပတ်(၃)ခေါက် (အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ စနေ)

အောင်တံခွန်

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

ဝ၇:ဝ၀

၁၈:၄၅

ဝ၈:ဝဝ

၁၉:၃၅

၃။

တောင်ကုတ်-မာန်အောင်

၄၈

ယာယီပိတ်

ကစ္ဆပနဒီ-၁

တောင်ကုတ် ဆိပ်ကမ်း

ဝ၇:၀၀

၀၉:ဝဝ

၁၃:၀၀

၁၅:၃၀

၁/၂

၁/၂

၄။

စစ်တွေ-တောင်ကုတ် (မြန်)

၂၂၄

ယာယီပိတ်

ကစ္ဆပနဒီ-၁

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

ဝ၆:၀၀

၁၇:၅၅

၀၆:၀၀

၁၇:၅၅

၅။

စစ်တွေ-မြောက်ဦး

၄၀

ယာယီပိတ်

အောင်တံခွန်

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

ဝ၇:ဝ၀

၁၄:၄ဝ

ဝ၈:ဝဝ

၁၅:၄ဝ

Last Updated on Tue, 08/14/2018 - 10:58