Welcome to IWT

(၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။)

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နိဳင္ငံပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ ဆန္ေစေရးႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပ ၊ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ သည္ ။ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရး တြင္ စက္ရွိေရယာဥ္၊ စက္မဲ့တြဲႏွင့္ ဆိပ္ခံတြဲစုစုေပါင္း (၃၂၂)စီး ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္ (၁၅.၀၆)သန္း၊ ကုန္တန္ခ်ိန္ (၂.၀၇)သန္း တို႕ အားေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

READ MORE